Forskningsfora

Instituttet har oprettet en række forskningsfora, som udgør rygraden i de forskningsstrategiske aktiviteter ved Engerom. De nyoprettede forskningsfora, der dækker sprog, historie og litteratur, fungerer som fundament for et bredere forskningsfællesskab, der rækker ud over institut-, fakultets, og institutionsgrænser, og de er dermed med til at realisere fakultetets plan om at skabe initiativer på tværs af de enkelte institutter.