Det Frie Forskningsråd forår 2018

Deadline for at søge om husningstilsagn på Engerom i forbindelse med en ansøgning til Det Frie Forskningsråd (DFF) er torsdag d. 8. februar. Husk at ønske om medfinansiering skal godkendes af institutleder. Ansøgninger sendes til egr-forsk@hum.ku.dk.

Hvis du ønsker at søge midler hos DFF, er der i foråret to muligheder: Sapere Aude forskningsleder med max beløb på 4.1 mill. (svarer til forskningsprojekt 2 dog med ph.d. aldersgrænse) samt Forskningsnetværk.