Satsningsområder

Instituttet har oprettet en række forskningsplatforme, som udgør rygraden i de forskningsstrategiske aktiviteter ved Engerom. Gennem dannelsen af disse platforme er det muligt at bidrage til styrkelsen af eksisterende berøringsflader mellem de enkelte forskere og forskningsgrupper på tværs af fag og forskningsfelter. 

Satsningsområderne fungerer som fundament for et bredere forskningsfællesskab, der rækker ud over institut-, fakultets, og institutionsgrænser, og de er dermed med til at realisere fakultetets plan om at skabe initiativer på tværs af de enkelte institutter.