Jesper Præst Nielsen

Jesper Præst Nielsen

Ph.d. stipendiat

Mit phd-projekt omhandler repræsentationsproblematikken i Paul Auster’s forfatterskab. I min forskning sammenligner jeg forfatterens tidlige romaner (1985-1992) med et udvalg af hans værker efter årtusindskiftet. Formålet er at analysere hvordan hans udforskning af temaerne sprog og politik bliver gradvist mere eksplicit og integreret i hans interesse for––og kritik af––den politiske virkelighed i USA gennem årene. Auster’s œuvre er både omfangsrigt og verdenskendt, og ud fra et litteraturkritisk synspunkt udgør det et særdeles brugbart studie i, hvordan en amerikansk forfatter siden 1980erne inkorporerer poststrukturelle idéer i sin fiktioner om sproget og dets evne (eller mangel på samme) til at repræsentere virkeligheden. I et bredere perspektiv eksemplificerer hans forfatterskab også en interessant overgang fra den postmoderne til den samtidige roman, hvis omfang og natur vi endnu mangler at forstå. Som et overordnet formål vil projektet således adressere den igangværende debat om, hvad der karakteriserer den amerikanske samtidsroman i forhold til den postmoderne. Min arbejdshypotese er, at førstnævnte ikke længere kan defineres i samme termer som sidstnævnte, fordi fiktionen efter årtusindskiftet introducerer nye bekymringer for vestlig kultur og samfund, der ikke udspringer af den samme kynisme, ironi og antihumanisme, som postmodernistisk litteratur ofte beskyldes for at praktisere. Der er snarere tale om udbredelsen af en fornyet tro på sprogets og romanens signifikans.

ID: 143261952