Norm, Variation, Sprogforandring – Københavns Universitet

Engerom > Forskning > Satsningsområder > Norm, Variation, Sprog...

Norm, Variation, Sprogforandring

Koordinator: Anita Berit Hansen

Denne platform undersøger mønstre i sproglig variation, forandring og interaktionsadfærd i engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk og spansk sprogbrug. Spørgsmålet om forandringsprocesser og hvilken type variation, der observeres, er koblet til spørgsmålet om sproglige normer. Hvordan opstår nye normer, og hvad kan denne proces fortælle os om sproget som middel til menneskelig kommunikation?

Platformens forskning er baseret på empiriske undersøgelser, som kaster lys over en række sproglige træk, der er præget af variation og gennemgår en forandring. Nogle forskere fokuserer på nyere tendenser, mens andre anlægger et længere tidsperspektiv. Det gør det muligt for os at bidrage internationalt til teoretiske afklaringer inden for aktuelle sprogvidenskabelige diskussioner om norm og variation og forandring (inden for konstruktionsgrammatik, grammatikaliseringsteori, sociolingvistik, pragmatik og perceptionsteori).

En stigende mængde sproglige data hentes fra omfattende elektroniske korpora, og nogle projekter beskæftiger sig direkte med spørgsmålet om, hvordan den slags korpora kan udnyttes i studiet af (ændringer i) sprogbrug. Et andet fokusområde er, hvordan nogle typer forandring lader til at fremme en informalisering  eller demokratisering af sprogbrugen, og her indgår også forholdet mellem sprogforandring og situationel og social variation. Andre projekter undersøger, hvilken rolle den kontekstuelle forankring spiller for betydningen af sproglige former, og hvordan samfundsmæssige og teknologiske ændringer over tid kan ændre udgangspunktet for kommunikationen og dermed også sprogbrugen.

Flere af platformens medlemmer er også særdeles interesserede i kontrastive og typologiske problemstillinger. Den intersproglige variation (mellem dansk og fremmedsprog eller fremmedsprogene indbyrdes) undersøges for at forstå såvel potentialet i variation og sprogstruktur som de didaktiske udfordringer, fremmedsprogene byder på. 

Overordnede forskningsspørgsmål

  • Hvordan udvikles og vedligeholdes normer for sprogbrug i de samfund, hvor de studerede sprog anvendes?
  • Hvordan kan tale- og skriftsprogskorpora øge vores forståelse af norm, variation og forandring i de respektive sprog?
  • Hvordan kan kontraster mellem sprogbrugsmønstre i de forskellige sprog og kulturer hjælpe os til at forstå potentialet i variation og struktur i det menneskelige sprog?
  • Hvordan kan studiet af kontraster kaste lys over de vanskeligheder, de pågældende sprog udgør for dansktalende L2-studerende (i samarbejde med platformen "Sprog i de videregående uddannelser")

Aktuelle forskningsemner

  • Variation og forandring i fonetik, (morfo-)syntaks og leksikon (engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk). Forandring i virkelig tid og forestillet tid (fransk). Forståelighed af og variation i udtale (engelsk). Variation i (morfo-)syntaks (fransk, spansk og italiensk).
  • Kontrastiv lingvistik (spansk, fransk, italiensk, engelsk og tysk). Spanske bevægelseskonstruktioner i kontrastivt perspektiv (dansk, spansk og engelsk). Variation og andetsprogstilegnelse (fransk og spansk).
  • Sociolingvistiske, pragmatiske og kulturelle perspektiver på sprogbrug og stilistisk variation (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk). Sprogholdninger – udtale hos indfødte/ikke-indfødte sprogbrugere (engelsk og fransk). Dannelse af sociale og sproglige normer i flersprogede samfund (engelsk). Engelsk som lingua franca. Kommunikation mellem læge og patient (spansk, portugisisk, fransk og italiensk).
  • Sprogbrugsbaserede konstruktionsgrammatikker og sproglig variation (engelsk, fransk og spansk). Inter- og intratypologisk variation i konstruktionen af argumentstrukturer (engelsk og spansk). Diskursive perspektiver på konstruktioner (engelsk). Relationen mellem grammatik, sprogbrug og kultur (engelsk, fransk, spansk og italiensk).
  • Korpusmetodologi i studiet af sproglig variation og forandring (engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk).

Involverede forskere

NavnTitelTelefonE-mail
de Oliveira, Sandi MicheleLektor +45 353-28430E-mail
Farø, Ken JoensenLektor +45 22 84 61 21E-mail
Hansen, Anita BeritLektor +45 353-28450E-mail
Hernández-Flores, NievesLektor +45 353-28441E-mail
Jensen, ChristianLektor +45 353-30019E-mail
Jensen, Kim EbensgaardLektor +45 353-33802E-mail
Kappa, KatherinePh.d.-stipendiat +45 353-35794E-mail
Kragh, Kirsten A. JeppesenStudieleder +45 353-28591E-mail
Lewandowski, WojciechPostdoc +45 353-35986E-mail
Lindschouw, Jan JuhlLektor +45 353-28432E-mail
Mortensen, JanusLektor +45 353-34020E-mail
Pedersen, JohanLektor +45 353-28428E-mail
Schøsler, LeneEmerita  E-mail
Strudsholm, ErlingLektor +45 353-28437E-mail