Sprog i det danske uddannelsessystem

Koordinator: Jan Lindschouw

Internationaliseringen af universiteter og videregående uddannelser har ført til øget fokus på de betydninger og funktioner, som sprog tillægges i såvel akademiske studier som det akademiske virke på og uden for universitetet.   Af samme grund er spørgsmålet om, hvad der kendetegner akademisk sprog, og hvordan dette aspekt af de studerendes sproglige repertoire kan udvikles, også blevet endnu mere aktuelt.  En afdækning af feltet fordrer yderligere analyser af sprogbrugen og sprogtilegnelsen på universitetet, ligesom der kræves et fokus på kvaliteten og effekten af de pædagogiske metoder, der bliver brugt i hele uddannelsessystemet.

Internationaliseringen gør det ligeledes relevant at se nærmere på fremmedsprogsundervisningens indhold og især at se med friske øjne på forholdet mellem de studerendes forudsætninger, behov og fremtidsplaner. Desuden gør den øgede internationalisering det nødvendigt at eksperimentere med nye former for universitetspædagogik, eksempelvis ved at knytte undervisningen i de sproglige discipliner til de øvrige fagområder. Det er et hovedsigte for platformen at integrere forskning i sprog(-tilegnelse) og sprogundervisning, så forskningen kan præge undervisningen og omvendt på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem (grundlæggende, forberedende og videregående undervisning). Dette skal ikke blot føre til en øget inddragelse af de studerende i sprogforskernes projekter, men også af forskernes metoder i undervisningen.

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Albrechtsen, DorteLektor +45 353-28610E-mail
Daryai-Hansen, PetraLektor +45 353-34482E-mail
de Oliveira, Sandi MicheleLektor +45 353-28430E-mail
Dimova, SlobodankaLektor +45 353-28173E-mail
Holmen, AnneCenterleder, professor +45 353-28174E-mail
Jensen, ChristianLektor +45 353-30019E-mail
Kappa, KatherinePh.d.-stipendiat +45 353-35794E-mail
Larsen, SanneForskningsfuldmægtig +45 353-28448E-mail
Lindschouw, Jan JuhlLektor +45 353-28432E-mail
Löbl, Stephanie KimPh.d.-stipendiat +45 353-34972E-mail
Mortensen, JanusLektor +45 353-34020E-mail
Pedersen, JohanLektor +45 353-28428E-mail
Sandberg, Anna LenaLektor +45 353-28156E-mail
Strudsholm, ErlingLektor +45 353-28437E-mail
Verstraete-Hansen, LisbethLektor +45 353-30089E-mail
Westbrook, PeteAkademisk sprogkonsulent +45 353-28168E-mail