Sprog i det danske uddannelsessystem

Koordinator: Jan Lindschouw

Internationaliseringen af universiteter og videregående uddannelser har ført til øget fokus på de betydninger og funktioner, som sprog tillægges i såvel akademiske studier som det akademiske virke på og uden for universitetet.   Af samme grund er spørgsmålet om, hvad der kendetegner akademisk sprog, og hvordan dette aspekt af de studerendes sproglige repertoire kan udvikles, også blevet endnu mere aktuelt.  En afdækning af feltet fordrer yderligere analyser af sprogbrugen og sprogtilegnelsen på universitetet, ligesom der kræves et fokus på kvaliteten og effekten af de pædagogiske metoder, der bliver brugt i hele uddannelsessystemet.

Internationaliseringen gør det ligeledes relevant at se nærmere på fremmedsprogsundervisningens indhold og især at se med friske øjne på forholdet mellem de studerendes forudsætninger, behov og fremtidsplaner. Desuden gør den øgede internationalisering det nødvendigt at eksperimentere med nye former for universitetspædagogik, eksempelvis ved at knytte undervisningen i de sproglige discipliner til de øvrige fagområder. Det er et hovedsigte for platformen at integrere forskning i sprog(-tilegnelse) og sprogundervisning, så forskningen kan præge undervisningen og omvendt på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem (grundlæggende, forberedende og videregående undervisning). Dette skal ikke blot føre til en øget inddragelse af de studerende i sprogforskernes projekter, men også af forskernes metoder i undervisningen.

Overordnede forskningsfelter

 • Sprog og sprogbrugs rolle for undervisningen og læringen på de videregående uddannelser.
 • Fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser og læringsredskaber (IT).
 • TSamspillet mellem sprog, kultur og samfund i uddannelsesmiljøer.
 • Udvikling af forskningsbaserede undervisningsfærdigheder i engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk. Udvikling af metoder til afdækning af studerendes sproglige behov og af deres sprogfærdigheder ved indgangen til fremmedsprogstudier.
 • Brug af digitale informationskilder såsom elektroniske tekstkorpora i sprogindlæringen og -undervisningen.
 • Udfordringer for anvendt sprogvidenskab i flersprogede miljøer.
Flere af platformens medlemmer var involverede i Københavns Universitets sprogsatsningsstrategi 2016, Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen og Det Humanistiske Fakultets partnerskab med professionshøjskolerne, særligt med UCC og VIA.

Aktuelle forskningsemner

 • AForskning i akademisk sprogbrug, særligt det akademiske ordforråd, inden for forskellige sproglige domæner og genrer. Brug af almindeligt udbredte, akademiske og domænespecifikke kollokationer (engelsk/dansk). Svarmønstre i ordassociationsdata (dansk og engelsk).
 • Internationalisering af uddannelser. Engelsk som lingua franca og dets sociolingvistiske forandring. Konsekvenserne af engelsk som undervisningssprog (EMI) for undervisningen og læringen på videregående uddannelser. Det flersprogede, multikulturelle undervisningslokale. Holdninger til underviseres brug af engelsk på videregående uddannelser i Danmark. Studerendes sproglige diversitet.
 • Fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser og læringsredskaber (it). Dansk som andetsprog i den akademiske verden. Danske studerendes tilegnelse af engelsk udtale.
 • Samspillet mellem sprog, kultur og samfund i undervisningsmiljøer. Forholdet mellem grammatik, sprogbrug og kultur (spansk). Identitetsopbygning gennem diskurs (portugisisk).
 • Udvikling af forskningsbaserede undervisningskompetencer. Underviseres kognition i forbindelse med glossering af tekster til brug i engelskundervisningen i gymnasiale uddannelser. Udvikling af akademiske ordlister på dansk, svensk og norsk.
 • Udvikling af metoder til afdækning af studerendes sprogfærdigheder ved indgangen til fremmedsprogsstudier. Bedømmelse og udprøvning af sprogfærdigheder. Anvendelse af standardiserede testresultater i sprogfærdighed med henblik på optagelse på videregående uddannelser (engelsk).
 • Forbedret anvendelse af digitale informationskilder. Sprogvariation og korpuslingvistiske metoder (spansk).
 • Sprogpolitik i teori og praksis.
 • Translanguaging som undervisnings- og læringspraksis.
 • Akademiske former for literacy.
 • Indholds- og sprogintegreret læring (CLIL).
 • Interkulturelle kommunikative kompetencer.
 • Flersproglig undervisning og uddannelse.
 • Brobygning mellem uddannelseselementer (tysk).

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Albrechtsen, DorteLektor +45 353-28610E-mail
Daryai-Hansen, PetraLektor +45 353-34482E-mail
de Oliveira, Sandi MicheleLektor +45 353-28430E-mail
Dimova, SlobodankaLektor +45 353-28173E-mail
Farø, Ken JoensenLektor emeritus +45 22 84 61 21E-mail
Holmen, AnneCenterleder, professor +45 353-28174E-mail
Jensen, ChristianLektor +45 353-30019E-mail
Kappa, KatherinePh.d.-stipendiat +45 353-35794E-mail
Kling, JoyceForskningsfuldmægtig +45 353-28169E-mail
Larsen, SannePostdoc +45 353-28448E-mail
Lindschouw, Jan JuhlLektor +45 353-28432E-mail
Löbl, Stephanie KimPh.d.-stipendiat +45 353-34972E-mail
Mortensen, JanusLektor +45 353-34020E-mail
Pedersen, JohanLektor +45 353-28428E-mail
Sandberg, Anna LenaLektor +45 353-28156E-mail
Strudsholm, ErlingLektor +45 353-28437E-mail
Verstraete-Hansen, LisbethLektor +45 353-30089E-mail
Westbrook, PeteAkademisk sprogkonsulent +45 353-28168E-mail