Johan Pedersen

Johan Pedersen

Lektor

Lektor phd i spansk lingvistik, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

Formand for Kirsten Schottlænders fond. Fonden giver støtte til studier og forskningsprojekter inden for spansk, katalansk, eller portugisisk sprog og kultur.

Redaktør på det internationale peer reviewed tidsskrift Revue Romane, John Benjamins, Amsterdam, Spansk lingvistik (niveau 2 tidsskrift).

Aktuel forskning

 • Event-konstruktioner i et kontrastivt-sprogtypologisk perspektiv - opfølgning på projektsamarbejde med Marie Curie postdoc. Wojciech Levandowski.
 • Publikation:
  Pedersen, J. 2019. Verb-based vs. schema-based constructions and their variability: On the Spanish transitive directed motion construction in a contrastive perspective. Linguistics 57(3), 473-530 (58 s.).
 • Inviteret taler ved seminaret: Dinamarca - mundo hispánico: nexos culturalhistó­ricos / Danmark og den spansktalende verden: Kulturhistoriske forbindelser, Syddansk Universitet, Odense, 6. oktober 2020.

  Foredragstitel: Når sproget er i systematisk konflikt med oversætterens idealer om ækvivalens.

 

Primære forskningsområder

 • Kognitive og funktionel lingvistik.

 • Sprogbrugsbaseret, konstruktionistisk tilgang til grammatik.

 • Korpuslingvistik.

 • Kontrastiv lingvistik - sprogtypologi.

 • Principper for sætningsstrukturens organisering.

 • Sprogets kodning af bevægelse.

 • Den spanske refleksive/upersonlige konstruktion.

 • Relationen mellem forskning, undervisning og læring.

Undervisnings- og vejledningsområder

BA-niveau

 • Korpuslingvistik, basiskursus. Brugen af sproglige korpora. Første år.

 • Spansk fonetik og fonologi. Kursus første år.

 • Spansk grammatik og lingvistik.

 • Grammatik og kognition. Kursus, andet år.

 • Videnskabsteori. Kursus, andet år.

 • Kontrastivt sprog og oversættelse. Kursus, andet år.

KA-niveau

 • Spansk grammatik og lingvistik.

 • Usos y variedades del español actual. KA-Kursus.

 • Oversættelse og kontrastive kulturstudier. KA-kursus.

 • Avanceret korpuslingvistik.

Træffetid: Mandag 12.30-13.30

ID: 3503