Dialogue & conversation

Dialog & konversation: Den idealiserede samtales steder fra Renæssance til Oplysning

Netværket Classicisme og Lumières afholder i samarbejde med Istituto italiano per gli studi filosofici en international konference d. 4. og 5. oktober 2007, (begge dage 9.15 til 16.30 i lokale 23.4.39)
Sprog: fransk, italiensk og engelsk

I århundreder var den litterære genre, som kendes under navne som "dialog", "konversation" og "samtale" et privilegeret sted for formidling af enhver form for kundskab. Hvor "dialog" i dag er reduceret til et velmenende, politisk korrekt begreb, var dialogen i det tidligt moderne Europa en dominerende genre. Den spillede en afgørende rolle for grundlæggelsen af de moderne genrer såsom novelle, komedie, essay og roman, som forfattere som Boccaccio, Machiavelli, Montaigne og Cervantes var med til at give så stor betydning.

Den 4.-5. oktober afholder netværket Classicisme & Lumières i samarbejde med Istituto italiano per gli studi filosofici fra Napoli en international konference om dialog- og konversationsgenren fra Renæssancen til Oplysningen. Konferencens mål er at undersøge, hvad forholdet er mellem på den ene side dialogen og konversationen som litterær praksis og model, og på den anden side de steder, hvor disse dialoger og konversationer foregår: Hvordan påvirker stederne det, der siges, og måden, hvorpå det siges? De steder, hvor samtalen udspiller sig, fungerer nemlig ikke blot som en form for fiktive slør over det nøgne indhold men snarere som topoi, der udøver en magt over indholdet. Konferencen vil koncentrere sig om følgende centrale steder i periodens litteratur: Haven, hoffet, salonen, landskabet, gæstebudet, kareten, caféen.

Deltagerne i konferencen er fremtrædende Renæssance- og Oplysningsforskere fra Frankrig, Italien og Danmark, heriblandt Amedeo Quondam fra Università degli studi di Roma, Gian Mario Anselmi fra Università degli studi di Bologna, Emmanuel Bury fra Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean Balsamo fra Université de Reims og Pierre Hartmann fra Université Marc Bloch i Strasbourg. Til toppen