Kultur og litteratur i det moderne Tyskland og Østrig

”Kultur og litteratur i det moderne Tyskland og Østrig” - Efteruddannelsesseminar for gymnasielærere i Tysk

Tanken med dette efteruddannelsesseminar er gennem forskellige nedslag både inden for det litterære og kulturelle område at give deltagerne et indblik i nogle af de mere aktuelle temaer, som rører sig i Tyskland og Østrig. For begge lande gælder, at disse debatter ofte drejer sig om forholdet til omverdenen, men i høj grad også om forholdet til nationen og dennes fortid. Efter hvert foredrag vil der være lejlighed til diskussion.