Informationsmøde om praktik

Drømmer du om at komme i praktik?

Onsdag d. 14. november kl. 14-16 afholdes et informationsmøde om praktik i lokale 24.2.62 (sekretariatsgangen). På mødet kan du høre mere om mulighederne for at komme i praktik, og tidligere praktikanter vil fortælle om deres oplevelser.

Se også Job- og Praktikmessen d. 20. november kl. 13-16, lokale 23.0.49