Sted og stedløshed

Sted og stedløshed. Om eksilerfaring, nomadetænkning og migration i den globaliserede litteratur

Seminar arrangeret af Mirjam Gebauer (postdoc) og Birgitte Grundtvig (postdoc) fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Deltagelse er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. Yderligere oplysninger: Mirjam Gebauer (gebauer@hum.ku.dk) eller Birgitte Grundtvig (grundtvig@hum.ku.dk)