Renaissance Women as Collectors and Patrons of Art and Culture

Seminar om kvindens rolle som mæcen i renæssancens hofkultur - arrangeret som led i 'The Golden Days in Copenhagen Festival'