CIP-Symposium nov. 2011

Sprog til akademiske formål
- hvordan møder vi de studerendes behov?

Languages for academic purposes
- meeting student needs?

Tilmelding/register cip@hum.ku.dk inden/before 1. november