Fredagsforelæsning ... om Theodor Storm

Professor Heinrich Detering (Göttingen): Kindheitsspuren: Psychologie und Poetik in Theodor Storms Lyrik.

 

Intro: Blandt det 19. århundredes store lyrikere er Theodor Storm den, som har de stærkeste forbindelser til den romantiske tradition. I centrum for hans poetologiske refleksioner står forholdet mellem 'barndom' som en uskyldig naturtilstand og moderniteten som et brud med den, et syndefald. Nu har nyere biografiske studier påvist, i hvilken grad den unge Storm også i sit personlige liv har forbundet denne tanke med et intimt forhold til et barn i en helt bogstavelig forstand - et forhold, som så bliver udgangspunktet for hans selvstændige lyrik og hvis sammenbrud han lyrisk iscenesætter som en gentagelse af epokens tragedie. Foredraget undersøger denne uhyggelige sammenhæng mellem psykiske obsessioner og nogle af epokens mest betydningsfulde digte og diskuterer derved også forholdet mellem forfatter-instansen og teksterne.

 

Forelæsningen er relateret til Deterings seneste bog: Kindheitsspuren. Theodor Storm und das Ende der Romantik (2011). Forelæsningen foregår på tysk. Der er mulighed for spørgsmål og diskussion efter foredraget, også på dansk. Alle er velkomne!

 

Kort om Heinrich Detering: f. 1959, professor, dr.phil., i tysk og komparativ litteratur v. Universität Göttingen. Har skrevet talrige bøger og artikler om tysk og skandinavisk litteratur fra det 18. til det 20. århundrede, er medudgiver af flere filologisk-kritiske værkudgaver (Mann, Fontane, Storm), har oversat H.C. Andersen til tysk og har en bog om den danske digter under udgivelse. Prismodtager af bl.a. Leibniz-prisen på 2,5 millioner euro fra det tyske forskningsråd (2008) og Werner Heisenberg-medaljen fra Alexander von Humboldt-Stiftung (2011). Detering er nyvalgt præsident for Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, udenlandsk medlem af Videnskabernes Selskab, æresdoktor v. Århus Universitet og er i efteråret 2011 H.C. Andersen Visiting Professorial Fellow på SDU, Odense.