Disputatsforsvar

Morten Heiberg forsvarer sin disputats

Titel: "Francoist Spain and the Axis Powers in Civil War and World War. A Study on the Importance of Political and Military Contacts of a Less Formal and Official Nature."

Officielle opponenter:

  • Professor Angel Vifias, Universitetet Complutense i Madrid 
  • Professor Mauro Canali, Universitå di Camerino

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

Afhandlingens tre bøger er udkommet på forlaget, Critica, Barcelona, og
kan erhverves direkte fra forlaget for henholdsvis 26, 5.95 og 29 euro.

Sammenfatningen Francoist Spain and the Axis Powers in Civil War and
World War. A study on the importance of military and politi cal contacts of
a less formal and official nature (69 s.) kan afhentes eller rekvireres hos:

Sekretær Hanne Christensen
Det Juridiske Fakultet - Forskningsområdet
Studiestræde 6
1455 København K
Studiegården, 2. sal, 02-2-05

Hanne.Christensen@jur.ku.dk

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres til en pris fra 1 kr. pr. side
ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publikom i KUA2, Karen
Blixensvej 4, lokale 11A.0.02.