Mennesket og naturen, en aktuel udfordring

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk afholder temadag/efteruddannelseskursus om klima, miljø og landskab i kulturen. Kurset henvender sig specielt til gymnasielærere (især dansk, fremmedsprog, billedkunst og mediefag) og bibliotekarer.

Om temadagen

Den aktuelle debat om klimaproblematikken har på mange måder udfordret de forestillinger, vi sædvanligvis gør os om menneskets forhold til sin naturlige omverden. Nogle taler ligefrem om, at vi med disse perspektiver er på vej ind i en ny oplysningstid. Klimaproblematikken repræsenterer således en ny udfordring for alle kultur- og vidensformidlere.

Denne temadag stiller skarpt på, hvordan dette paradigmeskifte gør sig gældende i kunst og kultur; på den historiske baggrund for nutidige opfattelser af forholdet mellem natur og menneske; og på problematikkens didaktiske udfordringer og muligheder. Dagens foredragsholdere vil præsentere eksempler inden for litteratur, filosofi, kunst, film og arkitektur fra forskellige sprogområder (dansk, engelsk, fransk og tysk). Desuden bliver der givet eksempler på undervisningsforløb relateret til klima og sprog.

Yderligere oplysninger

Program, pris og tilmelding til kurset finder du på hjemmesiden engerom.ku.dk/temadag