Faglige Formiddage: Historie/Samfund

Faglig Formiddag: På tværs af sproggrænser diskuteres fag og didaktik. Formålet er at udveksle erfaringer, synspunkter og gode ideer og dermed både knytte faglige bånd og give den enkelte underviser nye perspektiver på og redskaber til undervisningen.

Korte oplæg fra Peter Leese, Gert Sørensen og Detlef Siegfried