Fredagsforelæsning 1 på Tysk

FS 2012

Professor Detlef Siegfried (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet): „Linke Gefühle. Subjektkonstruktionen im alternativen Milieu der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er Jahren.“