Fredagsforelæsning om værktitler

FS 2012

Adjunkt Ken Farø (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet):
"Værktitler i multikontrastiv belysning."

In Rainbows, Im Westen nichts Neues, Skriget, Das Kapital, Madame Bovary, Lord of the Flies, Mad Men. Vi er omgivet af titler, og der findes millioner af dem. Bl.a. fordi også uddannelsesinstitutioner genererer nye titler på grund af den institutionaliserede opgaveaflevering. (Hvad skal specialets titel mon være?). Men også fordi de nye medier skaber rum for flere forfattere i ordets bredeste betydning og dermed behov for endnu flere titler til blogs m.m.
Titler navngiver og udpeger værker, bringer minder frem, sikrer orientering og identifikation, er afsæt for intertekstuel kreativitet. Og så er de kilde til oversættelsesvanskeligheder.
I dette foredrag vil jeg give et indblik i titelforskningens mange aspekter, først og fremmest med udgangspunkt i det kontrastive perspektiv. Jeg vil demonstrere det elementært spændende og nyttige ved sammenligningen og indføre i dens teknik og metode. Forelæsningen skal også vise, at kontrastive studier er andet og mere end interlingval (tværsproglig) sammenligning. Genstanden titler bliver derfor, ved siden af det rent sproglige perspektiv, sammenlignet ud fra bl.a. følgende parametre: diakroni (tid), køn, medium, domæne og genre.
Forelæsningen beskæftiger sig med materiale fra dansk, tysk, engelsk, svensk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk og russisk. Alle, ikke mindst instituttets studerende, er meget velkomne.