Fredagsforelæsning om nye medier og sprog

"Nye medier og sprog. Analyser af Facebook, blogs, e-mails og e-læring” 

Arr. af Ken Farø under medvirken af KA-studerende fra Tysk.

Hvorfor skal vi beskæftige os med nye medier i fremmedsprogsfagene? Er der forskel på sproget i de nye og de traditionelle medier - findes der et "blogtysk"? Hvor er e-læringens styrker hhv. svagheder? Hvad er erfaringerne med de nye medier i gymnasiet? ”Nye medier og sprog” samler en lille håndfuld tilgange til teoretiske, deskriptive og anvendte aspekter af de nye elektroniske medier som enten bærer af eller motor for sprog og sprogindlæring. Forelæsningen er et samarbejde mellem 3 overbygningsstuderende (Stina Christensen, Louise Berg og Elise Burmeister) og en forsker og underviser fra Tysk (Ken Farø), og de fire vil hver især komme med et oplæg af 15 minutters varighed. Herefter vil de danne et panel, som vil besvare spørgsmål og diskutere indbyrdes. Hovedfokus vil være på Facebook, blogs og e-læring.