Kandidatstud - Infomøde

INFORMATIONSMØDE- FOR KOMMENDE KANDIDATSTUDERENDE