Italiensk semesterstartmøde

Kære italienskstuderende
Vi vil gerne invitere jer alle, både 1. og 2. årsstuderende, KA-studerende og tilvalgsstuderende, til semesterstartmøde. Mød op og hør om forårets undervisning, mød jeres medstuderende og undervisere og hør om, hvad der sker af faglige tiltag på instituttet.