Engelsklærermøde ... AFLYST

Akademisk Lærerrådsmøde søges flyttet til onsdag den 9. marts 13-15. Lokale oplyses senere