Akademisk Lærerrådsmøde ... AFLYST

Søges flyttet til onsdag den 9. marts 13-15. Lokale oplyses senere.
(Der var oprindeligt fastlagt Engelsklærermøde 9/3. Det aflyses hermed)
Altså intet møde i morgen.
Bedste hilsner
Karsten