KULT Romantikkonference Efteruddannelse

Dette er den store efteruddannelseskonference for gymnasielærere om nye perspektiver på romantikken (dansk, europæisk, tværdisciplinært). Den er del af et samarbejde mellem Engerom, Nordisk Selskab for Romantikstudier og KULT (Et kunst-og kulturnetværk på 4 hovedstadsgymnasier: Aurehøj, Ingrid Jespersen, Nørre G og Sankt Annæ) og dermed led i vores instituts brobygning.

Alle med interesse for romantikken og lyst til at deltage er meget velkomne – også studerende! I bedes af hensyn til organiseringen lige sende mig en mail med navne og fag inden. Anna Sandberg, adj., ph.d annas@hum.ku.dk