Forelæsning - adjungeret professor Claudio Magris

Forelæsning på italiensk (simultantolkning til dansk)
Claudio Magris: Gli Ulissi dopo Omero, nelle letterature europee (Odysseusmyten som identitetsfortælling i europæisk litteraturer).

Efterfølgende diskussion på engelsk + let reception.

Abstract på dansk for Magris' forelæsning (doc). Og her som PDF
Riassunto in italiano della conferenza di Magris
 (doc). Og her som PDF