Naturfilosofi, litteratur og økoteori. Aktuelle perspektiver og diskussioner

Symposiets tema er menneskets tænkning over naturen i naturfilosofi, økoteori og digtning. Det undersøges i et aktuelt og et historisk perspektiv, idet oplæggene dels diskuterer naturfilosofien i moderne naturvidenskab, litteratur og kulturteori, dels arven fra den romantiske sammentænkning af ånd og natur. Et særligt fokuspunkt er Inger Christensens forfatterskab, der i de senere år er blevet nylæst i en naturfilosofisk optik. Seminarets interessefelt er dermed den filosofiske, historiske, videnskabelige og poetiske diskursivering af natur og kultur, der måske står midt i et paradigmeskift.

Program:

10.30- 10.45: Velkomst og introduktion

Åbningsforedrag:
10.45 –11.15: Claus Emmeche (Center for the Philosophy of Nature and Science Studies, KU):  Har den moderne naturvidenskab en naturfilosofi?

11.15- 11.45: Lis Møller (Aarhus Universitet): Natura Naturans. Natur og indbildningskraft i engelsk, tysk og dansk romantik.

11.45 – 12: Diskussion og spørgsmål

Del 1: Inger Christensens forfatterskab: naturfilosofi og romantik

12.00-12.30 Anne Gry Haugland: "Naturen i ånden" – naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab.

12.30-13:15: frokost

13.15-13.45: Silje Ingeborg Harr Svare (Oslo Universitet): Tidlig-romantisk tilknytning i Inger Christensens forfatterskab: sprog, digtning, natur.

13.45-14.15: Klaus Müller-Wille (Zürich Universitet)  Förströelse och växelrepresentation – Inger Christensen Det och Novalis’ Die Lehrlinge zu Sais

14.15-14.45: Paneldiskussion og spørgsmål

Kaffe

Del 2: Økoteoretiske positioner og diskussioner

14.45-15.15: Adam Paulsen (Syddansk Universitet, Odense): Michel Serres genlæst – ”Naturpagten” (1990) i lyset af de seneste års økokritiske diskussioner

15.15 – 15.45: Anna Sandberg (Københavns Universitet): Romantikreceptioner i nyere tysk økokritik

15.45-16.15: Spørgsmål og opsamlende paneldiskussion

Dagen afsluttes med et glas vin. Symposiet er åbent for alle. Det er organiseret af Nordisk Selskab for Romantikstudier i samarbejde med Centre for Cultural Studies in Sustainability (KU). Kontakt: Anna Sandberg (annas@hum.ku.dk)