Detering on Nietzsche's last texts

Professor Heinrich Detering (Göttingen): The Antichrist and the Crucified: Nietzsche's Last Texts.

Abstract: Obviously, Nietzsche's final texts from 'The Antichrist' through 'Ecce homo' to the very last letters are shaped by the coming collapse, and they have mostly been discussed from this perspective. However, it is equally obvious that these letters observe the collapse itself, and thereby show, in an uncanny manner, the employment of method precisely in the outbreak of insanity – artistic, poetic method. Their regularities, their narrative depth structure, is what interests me in my talk. I shall be concerned with narrative structures and models which are adapted and transformed in this body of writing: with conceptions of biblical and mythological figures, models of imagery and narrative schemas, with some of the 'grands récits' of the European tradition. 

Der er mulighed for spørgsmål og diskussion efter foredraget, også på dansk. Alle er velkomne!

Kort om Heinrich Detering: f. 1959, professor, dr.phil., i tysk og komparativ litteratur v. Universität Göttingen. Har skrevet talrige bøger og artikler om tysk og skandinavisk litteratur fra det 18. til det 20. århundrede, er medudgiver af flere filologisk-kritiske værkudgaver (Mann, Fontane, Storm), har oversat H.C. Andersen til tysk og har en bog om den danske digter under udgivelse. Prismodtager af bl.a. Leibniz-prisen på 2,5 millioner euro fra det tyske forskningsråd (2008) og Werner Heisenberg-medaljen fra Alexander von Humboldt-Stiftung (2011). Detering er nyvalgt præsident for Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, udenlandsk medlem af Videnskabernes Selskab, æresdoktor v. Århus Universitet og er i efteråret 2011 H.C. Andersen Visiting Professorial Fellow på SDU, Odense.