Ph.D. forsvar - om den italienske sociolingvistik

Andreas Woetmann Christoffersen forsvarer sin ph.d.-afhandling Tidsliniemodellen og den palermitanske dialekt. Et bidrag til den italienske sociolingvistik

Instituttet vil efter forsvaret være vært ved en mindre reception