Tiara eller turban. Renæssancehumanisterne, islam og det osmanniske rige

Tværfagligt seminar ved Københavns Universitet
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
(Arr. Forum for Renæssancestudier)

Fredag d. 19. november 2010, kl. 9-16.30
Lokale 23.4.39

Forholdet mellem det kristne Europa og den islamiske verden i det 14.-16. århundrede var på den ene side præget af militære konfrontationer og på den anden af stærke handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Seminaret belyser dette forhold med særligt fokus på renæssance-humanisternes holdning til det osmanniske rige. Humanisterne spillede en central rolle i formuleringen af idéen om en kristen, europæisk identitet med rødder i den latinske og græske verden - ofte i opposition til islam og osmannerne. Oplæggene undersøger hvilke forestillinger om osmannerne og islam der kommer til udtryk i tekster på nylatin og folkesprog af periodens fremtrædende kunstnere og intellektuelle: breve, traktater, historieskrivning, digtning - og i scene- og billedkunst.
Alle er velkomne!

Program:

9.10     Velkomst

9.15-9.45  Ole Jorn: Det osmanniske rige - Europas politiske og militære supermagt i 15.-16. årh.

9.45-10.15     Pia Schwarz Lausten: Petrarcas forsvar for Vesten

10.15-10.45   Michael Cotta-Schønberg: Pave Pius II's syn på tyrkerne

10.45-11.00  Kaffepause

11.00-11.30     Johann Ramminger: Humanisternes latinske 'tyrkervokabular'

11.30-12.00  Marianne Pade: Fortiden som argument. Kardinal Bessarions retorik i kampagnen mod tyrkerne

12.00-12.30  Minna Skafte Jensen: En albansk humanists beskrivelse af tyrkerne: Marin Barleti (ca. 1450 ca. 1520).

12.30-13.30  Frokost

13.30-14.00   Martin Schwarz Lausten: Danske humanisters og reformatorers holdninger til Tyrken (Islam og muslimerne) i 1500-tallet

14.00-14.30  Bent Holm: Tyrken og Paven. Konspiration og apokalypse i Christian 4.s kroningsoptog

14.30-15.00   Kaffepause

15.00-15.30  Hannemarie Ragn Jensen: Østens vise mænd. Hellig tre konger i italiensk malerkunst ca. 1400-1550

15.30-16.00   Mogens Nykjær: Venedig vs. tyrken. Arsenalets port som politisk monument

16.00-16.30   Mikael Bøgh Rasmussen: Et marked for Tyrkerbilleder? Overvejelser over Melchior Lorcks markedsorientering.

Arr. af Forum for Renæssancestudier (Københavns & Aarhus Universiteter)

For yderligere oplysninger kontakt Pia Schwarz Lausten lausten@hum.ku.dk