Forelæsning - om Danmark og Tyskland i Europa

Den tyske ambassadør Michael Zenner forelæser om: ”Dänemark und Deutschland in Europa”.