Fredagsforelæsning ... Tysklærer i gymnasiet

Cand.mag. Maria Hodel (Helsingør Gymnasium) og cand mag. Marie Kristine Jungfalk (Roskilde Katedralskole): Tysklærer i gymnasiet. To nyuddannede cand.mag.'er om specialet, teoretisk funderet og praktisk erfaret gymnasiepædagogik.

Stikord: specialeskrivning, tysk, gymnasiepædagogik, fremmedsprogsindlæring, brobygning mellem universitetet og gymnasiet.