Hvad betyder sprogtestningsresultater?/Do language test scores matter?

DASTEN

Hvad betyder sprogtestningsresultater?
Praksisser for håndhævelse af sproglige adgangskrav ved universiteterne i Danmark

Do language test scores matter?
Language requirement practices for university admissions in Denmark

Invitation til en paneldiskussion afholdt af DASTEN (Dansk Sprogtestningsnetværk).
Paneldiskussionens formål er at sætte fokus på centrale problemstillinger vedrørende brug af sprogtestningsresultater for studerendes optagelse.

Arrangementet vil foregå på dansk og engelsk. Der kan stilles spørgsmål på begge sprog.

Tilmelding til joyce@hum.ku.dk senest d. 5. maj. Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse er gratis.

Invitation to a panel discussion hosted by the Danish national language testing network DASTEN.
The aim of the event is to discuss central issues related to the use of language tests for admission to institutions of higher education.
The working languages of the event are Danish and English. Participants are welcome to ask questions in either language.

Please register by sending an e-mail to joyce@hum.ku.dk before 5 May. Everyone is welcome to attend. Participation is free.

Program

10:30 – 10:40         Velkommen & Introduktion – Joyce Kling (CIP)
                             Welcome & Introduction – Joyce Kling (CIP)

10:40 – 10:50         Optagelse af studerende, internationalisering og sprogkrav.
                             Student recruitment, internationalization, and
                             language requirements

10:50 – 11:00         Use of language test scores for graduate student admissions at
                             UCPH –Slobodanka Dimova (Netværksleder, DASTEN)

11:00– 12:30          Paneldiskussion med særligt inviterede gæster
                             Panel discussion with guest speakers

Anne Mette Hou (Kontorchef, Admissions Office, Copenhagen Business School)
Peter Erling Nielsen (Lektor emeritus, Økonomisk Institut, Københavns Universitet)
Micella Gervig Themsen (Fuldmægtig, Fakultetsservice, Personaleafdelingen, Københavns Universitet)