Seminar om faglig læsning på fremmedsprog i de videregående uddannelser

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM), Københavns Universitet, inviterer interesserede forskere, undervisere og studerende til et seminar om faglig læsning på fremmedsprog på de videregående uddannelser.

9:00-9:15 Velkomst (Petra Daryai-Hansen og Sophie Swerts Knudsen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet)

9:15-9:30 Den Sprogstrategiske Satsning på Københavns Universitet (Anne Holmen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet)

9:30-10:00 Komponenter i læseforståelse (Anna Gellert, Center for Læseforskning, Københavns Universitet)

10:00-10:30 Faglig læsning: læserbevidsthed og gode læserutiner (Elisabeth Arnbak, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet)

10:30-11:00 Pause med let forplejning

11:00-11:30 At læse akademiske tekster på fremmedsprog. Principper og strategier (Lita Sander Lundquist, Copenhagen Business School)

11:30-12:00 A focus on Reading Strategy courses implemented across UCPH (Sophie Swerts Knudsen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet)

12:00-12:30 Læsning som en proces der skaber betydning og mening mellem tekst og læser (Michael Svendsen Pedersen, RUC’s sprogprofiler i fransk, spansk og tysk, Roskilde Universitet)

12:30-13:00 Opsamling og perspektiver (Lisbeth Verstraete-Hansen, Petra Daryai-Hansen og Viggo Bank Jensen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet)

Der er afsat 30 minutter per oplæg (20 minutters oplæg og 10 minutters diskussion)

Der er nu lukket for tilmelding. Spørgsmål kan rettes til sprogsatsningen@hum.ku.dk.