Forskningsarrangementer foråret 2013

4. arrangement med fokus på Transnationale amerikanske studier / 4th research seminar: Transnational American Studies

THE FICTION AND FILMS OF WILLIAM FAULKNER
med/with
Dr Owen Robinson (ESSEX)
       Ben Robbins (BERLIN)
       Elizabeth Fielder (ENGEROM)

Hent hele rækken hér - dansk

Download the total list here - English