Er du ven med Facebook?

Facebook som ekkokammer og/eller den store demokratiets samtale. Paneldebat med bl.a. Bjarki Valtysson, IKK, cand.psyk Lars Lundmann og cand.mag Olav Hesseldahl

Torsdag d. 24/10 kl. 15-16.30 afholder det Humanistiske Fakultetsbibliotek en paneldebat med de sociale medier som omdrejningspunkt. Kan de sociale medier bruges som konstruktivt middel til at få indflydelse i fremtidens samfund? Udgør behovet for anerkendelse drivkraften i vores af brug af disse medier? Og kan denne anerkendelse overhovedet opnås, når medierne i så høj grad bruges på selviscenesættende vis? Dette er nogle af de problematikker, der vil blive debatteret.