Foredrag med Gert Sørensen

Italiens krise: Fra det syditalienske til det sydeuropæiske spørgsmål - i et historisk og aktuelt perspektiv

Italien har altid udgjort en vital del af Europas kulturhistorie. Siden samlingen til en nationalstat i midten af 1800-tallet, har landet spillet en central rolle i Europas politiske udvikling. Man kan blot tænke på fascismen men også på store europæere som Spinelli. Foredraget vil med afsæt i den nu langvarige økonomiske krise, der i 2011 bragte Berlusconi til fald først se på, hvorledes det syditalienske spørgsmål siden den moderne italienske stats grundlæggelse har skabt et permanent skel mellem et rigt Nord og et ressourcesvagt Syd med dybe konsekvenser for institutionernes udvikling; og dernæst rejse spørgsmålet, i hvilken udstrækning denne skæve udvikling er ved at gentage sig på det europæiske plan, og hvad det vil få af følger for det europæiske projekts fremtid.

Tilmelding til foredraget her