Åndslivets Krig - europæiske intellektuelle og forfattere mellem neutralisme og avantgarde

Harald Wolbersen (Universitetsbiblioteket, Flensborg):

Georg Brandes. Radikal antimilitarisme og pragmatisk diplomati.

Morten Dyssel Mortensen (videnskabelig assistent, Københavns Universitet):

Kunstneren som krigsmand. Thomas Mann og den åndelige våbentjeneste.

Gert Sørensen (lektor, Københavns Universitet):

Filippo Tommaso Marinetti. Mellem futurisme og fascisme.

Jørn Boisen (lektor, Københavns Universitet):

Krigens poesi. Apollinaire og Den Store Krig.

Harald Wolbersen har skrevet Georg Brandes und der Erste Weltkrieg, zur Positionierung eines europäischen Intellektuellen im "Krieg der Geister" (2009). Morten Dyssel Mortensen har bl.a. redigeret Tyskland og Europa i det 20. århundrede (2008) og Tyske intellektuelle i det 20. århundrede (2005).Gert Sørensen er specialist i italiensk politik og kulturhistorie; har senest redigeret og bidraget til 'European Self-Reflection between Politics and Religion' (2013). Jørn Boisen skriver om fransk- og spansksproget litteratur og intellektuel historie, er særlig interesseret i forholdet mellem afgørende historiske begivenheder og litterære og intellektuelle nybrud.

(Gratis adgang for alle)