Herman Bang og Thomas Mann

Foredrag ved lektor, ph.d. Anna Sandberg.

Omkring år 1900 opdages den danske og nordiske litteratur af unge tysksprogede forfattere som Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig og Hermann Hesse, og den nordiske inspiration kommer til at præge den tyske moderne prosa fra fin de siècle og frem. Thomas Mann udtaler i 1902, at han føler sig ”dybt beslægtet” med den ”fjerne bror i Norden”, Herman Bang. Foredraget vil handle om forholdet mellem Bang og Mann med blik på både liv og værk. Vigtige spørgsmål er: Hvordan læser Mann Bang? Er der tale om intertekstualitet? Hvilken rolle spiller Bangs liv og åbne homoseksualitet for Mann? Herman Bang var i modsætning til Thomas Mann en outsider, dandy og décadent, der ofte var i offentlighedens negative søgelys. Det var en af grundene til, at han i 1920’erne blev en vigtig figur for Klaus Mann, og foredraget vil også perspektivere til denne Bang-reception hos anden generation Mann.

Arrangeret af Det Danske Thomas Mann Selskab