Holocaust Memory and Representations of the Past

“Det er barbarisk at skrive digte efter Auschwitz”. Det berømte citat af Theodor Adorno beskriver kunsten og litteraturens lammelse, efter Holocaust blev kendt. For hvordan kan man skildre en virkelighed, der overgår fiktion?

Københavns Universitets alumneforening inviterer alumner og studerende til en times oplæg efterfulgt af debat om, hvordan man (ikke) kan tale om traumatiske erindringer.

Oplægsholdere er professor mso og eliteforsker Claudia Welz fra Teologi og Inge Birgitte Siegumfeldt, lektor på Humaniora (EnGeRom). De vil diskutere Paul Austers repræsentationer af Holocaust-overlevende (Siegumfeldt) og reflektere over håbets og sprogets rolle i traumebearbejdelsen (Welz).

Læs interview med Claudia Welz i University Post