Den skandinaviske vinderformel

- og nabosprogene, der blev fremmede

De nordiske lande skiller sig ud både politisk, økonomisk og kulturelt. En
særlig ”Nordic Approach” knyttes ofte til de skandinaviske landes succes.
Netværket Ja til Sprog og Dansk Industri sætter fokus på det nordiske fællesskab
og det stærke skandinaviske brand som en konkurrenceparameter for
danske virksomheder. Og vi undersøger, hvilken betydning sprogkompetencer
og intern nordisk kulturforståelse har.

Det sker ved en konference tirsdag den 3. juni 2014 kl. 12.00 – 16.00
i Industriens Hus i København.

 • Mød en dansk virksomhed, som har draget nytte af stærke nordiske
  værdier i forhold til deres internationale aktiviteter.
 • Hør, hvordan en skandinavisk virksomhed håndterer kommunikationen
  i de skandinaviske lande.
 • Hør tankerne bag en sproglig mangfoldighed i danske film og tv-drama
  produktioner.
 • Bliv inspireret til, hvordan man kan fokusere på undervisningen i de
  nordiske sprog og dermed gøre op med den vigende sprogforståelse
 • Deltag i diskussionen om betydningen af de nordiske værdier for danske
  virksomheder og Danmark generelt samt i en debat om den vigende
  sprogforståelse, der hersker mellem de skandinaviske lande.

Pris og tilmelding

Gratis for medlemmer af Ja til Sprog
For ikke-medlemmer: 150 kr.
Gratis for studerende

Frist for tilmelding

Tirsdag d. 27. maj 2014

Kontaktperson

Anna Leclerq Vrang
anlv@di.dk
Tlf. 3377 3631

Se flyeren her!