Generalsforsamling i Association de Membres de L’ordre des Palmes Académiques

Generalsforsamling i Association de Membres de L’ordre des Palmes Académiques.