Petrarca og Romantikken

Efter et århundrede der syntes at have glemt Petrarca og hans italienske digtning, blev han og den genopdaget i sidste halvdel af 1700-tallet, ikke mindst i det tyske sprogområde. Herfra bredte læsningen af hans poesi bredte sig til Norden og fik stor betydning for en række nordiske digtere med A.W. Schack von Staffeldt i spidsen for bl.a. Ingemann og Stagnelius. Atterbom hyldede ham i flere digte, han blev oversat, og de mange Italiensrejsende blandt de nordiske romantikere tog stærke indtryk af Canzonierens digte. Den nordiske petrarkisme synes overset i den internationale forskning, og mens dansk forskning har været optaget af Dantepåvirkningen, har Petrarcas betydning stået i skyggen.

Efter foredraget er der ordinær generalforsamling i Nordisk Selskab for Romantikstudier. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.