Thomas Manns romantikreception – især i Buddenbrooks

Foredrag af Morten Dyssel

Thomas Manns gennembrudsbog Buddenbrooks. En families forfald (1901), for hvilken han i 1929 modtog nobelprisen, er litteraturhistoriografisk set blevet kategoriseret og kanoniseret som det fremmeste tysksprogede eksempel på den i det 19. århundredes europæiske litteratur fremherskende realistisk-naturalistiske samfunds- og slægtsroman, eller også er den blevet sat i sammenhæng med de europæiske dekadencestrømninger i fin de siècle.Overset har man imidlertid i begge hævdvundne læsninger en nok så væsentlig litterær og åndelig indvirkning på Manns debutroman, nemlig den, der udgår fra romantikken. I mit foredrag formidles en nylæsning af Buddenbrooks som ’fantastisk litteratur’, hvilket sker ud fra en tekstnær fortolkning af de af romanens eventyrlige og dæmoniske motiver, der refererer til den tyske skrækromantik og til Edgar Allan Poe, hvis gotiske fortælling om et af mørke magter hjemsøgt hus, The Fall of the House of Usher (1839), qua såvel eks- som implicit intertekst er uomgængelig for en udlægning af Thomas Manns Buddenbrooks som fantastisk-fatalistisk funderet roman. Afslutningsvis skitseres den tyske forfatters forhold til romantikken i det hele taget.