Seminar: Eye tracking i humanistisk forskning

Eye tracking' dækker over teknologier, der kan registrere øjenenes bevægelser, hvilket giver mulighed for at måle en lang række parametre relateret til "blikket"; eksempelvis hvor brugeren ser hen på et givent tidspunkt, hvad brugeren er opmærksom på, samt mange andre informationer som er relateret til visuelle stimuli. Udover at studere hvad øjet ser, giver eyetracking også mulighed for nye (håndfri) interaktionsformer med f.eks. computere og andre maskiner. Eye tracking bliver i dag anvendt og studeret inden for en lang række forskellige discipliner. Men hvordan indgår eye tracking som en del af forskningen på Det Humanistiske Fakultet?

På dette seminar vil der blive holdt oplæg om brugen af eye tracking i humanistisk forskning og diskuteret de muligheder og udfordringer forskningen står over for på nuværende tidspunkt. Der vil desuden blive demonstreret konkrete eksempler på eye tracking udstyr. 

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Tilmelding er dog påkrævet. 

Arrangementet er organiseret af Johan Pedersen (lektor, Engerom) og Haakon Lund (lektor, IVA).

Program

10.00Velkommen
Johan Pedersen. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU.

10.15 – 10.45Introduktion til eye tracking.
Haakon Lund. De Informationsvidenskabelige Akademi, KU.

10.45 – 11.15Eye tracking og oversættelse: processer, perspektiver og metoder.
Kristian Tangsgaard Hvelplund. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU.

11.15 – 11.30: Pause.

11.30 – 12.00: Eye-tracking studier af sætningsafkodning og tekstforståelse: muligheder og begrænsinger.
Laura Winther Balling. Department of International Business Communication, CBS.

12.00 – 12.30: Øjenbevægelser som feedback til sprogteknologi.
Sigrid Klerke. Center for Sprogteknologi, Nordisk Forskningsinstitut, KU.

12.30 – 13.00: Øjenbevægelser under læsning af tweets.
Maria Jung Barrett. Center for Sprogteknologi, Nordisk Forskningsinstitut, KU.

13.00 – 14.00: Frokost.                    

14.00 – 15.00: Hands on – demonstration af eye-tracking udstyr
Haakon Lund. De Informationsvidenskabelige Akademi, KU.

Digital humaniora

Brugen af digitale hjælpemidler og fælles forskningsinfrastrukturer og datasamlinger er et fokusområde for Det Humanitiske Fakultet. Derfor blev der i februar 2013 nedsat en styregruppe for digital humaniora og forskningsinfrastrukturer på tværs af fakultetet for at koordinere et samlet fokus. Læs mere.