Seminar om Fakultetets retningslinjer og vejledning for artikelbaserede ph.d.-afhandlinger

Fakultetsseminar for alle videnskabeligt ansatte på HUM

Fakultetet indfører nye retningslinjer og definitioner for at sikre transparens i arbejdsprocessen med artikelbaseret ph.d.-afhandlinger. Denne transparens skal sikre, at vejledere eller andre ikke uretmæssigt, dvs. uden grundlag i Vancouver-protokollen, tilskrives medforfatterskab til yngre forskeres produktion. Endvidere skal retningslinjerne sikre, at bedømmere og det akademiske samfund kan identificere og bedømme den enkeltes bidrag.  

Formålet er desuden at medvirke til at opnå en vellykket artikelbaseret afhandling, som dokumenterer samlet den studerendes selvstændige videnskabelig bidrag af et tilstrækkeligt omfang ved hovedforfatterskaber og delte forfatterskaber.

Med spørgsmålet: Hvordan kommer vi derhen? byder vi varmt velkommen til prodekan Julie Sommerlunds præsentation af retningslinjerne og til alle om at være med til at diskutere de specifikke vilkår, som gælder for en artikelbaseret ph.d.-afhandling.

Til at kommentere de nye retningslinjer har vi inviteret et fremragende panel bestående af:

  • Professor Helle Porsdam, SAXO-instituttet
  • Professor Isak Winkel Holm, Institut For Kunst og Kulturvidenskab
  • Professor Anne Holmen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
  • Ph.d.-stipendiat Nicklas Freisleben Lund, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Program

Kl. 15:15    Prodekan Julie Sommerlund indleder og præsenterer Fakultetets nye retningslinjer og vejledning for artikelbaserede ph.d.-afhandlinger.

Kl. 15:45    Kommentarer fra panelet bestående af Professor Helle Porsdam, SAXO-instituttet, Professor Isak Winkel Holm, IKK, Professor Anne Holmen, EnGeRom og ph.d..-stipendiat Nicklas Freisleben Lund, IKK

Kl. 16:15   Efterfølgende diskussion.

Kl. 16:55    Professor Catharina Raudvere runder af.

Der serveres vand og minisnacks for dem der gerne vil fortsætte den uformelle diskussion.

Se retningslinjerne på Ph.d.-Skolens hjemmeside.