Festforelæsninger: Theory of the Gimmick og Political Islam

Fredag d. 20. november udnævnes professor Sianne Ngai (University of Stanford) og professor Gilles Kepel (Sciences Po, Paris) til humanitiske æresdoktorer ved Københavns Universitets årsfest.

Dagen før kan du opleve de to professorer forelæse på Det Humanistiske Fakultet:

Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Gilles Kepel: Political Islam

Alle er velkomne - forelæsningerne efterfølges af en reception på balkonen i kantinen.

Om æresdoktorerne

Sianne Ngai

Sianne Ngai er født i 1971 og har som professor ved Stanford University fornyet den æstetiske teori og gjort den relevant for beskrivelsen af senkapitalismens centrale sociale og økonomiske processer. Ngai trækker på traditioner inden for filosofi, litteraturteori, intellektuel historie, æstetisk analyse og kulturkritik for at etablere en tidssvarende teori om det æstetiskes relevans. Institutleder Mette Sandbye, IKK:

-Analyserne bevæger sig elegant og ubesværet på tværs af kunstarter, genrer, medier og deres sociale-historiske kontekster hos Sianne Ngai – uden at hun mister sansen for det enkelte værks eller kulturfænomens specifikke æstetiske kvaliteter. Hos Ngai finder vi Gertrude Steins avantgarde lyrik, slapstick komedier og japansk Manga-ikonografi side om side.

Læs mere om Sianne Ngai på Standfords hjemmeside.

Gilles Kepel

Gilles Kepel er født i 1955 og er i dag professor ved L'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Hans forskning integrerer filosofi, religionshistorie, samfundsvidenskab og filologi i studiet af politisk islam.
Institutleder Jørn Boisen, Engerom:

-Gilles Kepels forskning markerer et nybrud både i forståelsen af islam, men også i belysningen af nogle af tidens største aktuelle samfundsudfordringer. Fra kriser og krige i Mellemøsten over forholdet mellem Vesten og islam – til unge muslimers forhold til de samfund, de vokser op i.

Læs mere om Gilles Kepel på hjemmesiden for Sciences Po.