Foredrag af Peter Harder

Hvad dur sproglig viden og bevidsthed til - uden for boksen?

Professor Harder beskriver arrangementet som følger:Sproglig viden er svær at afgrænse præcist. Der findes på den ene side en forestilling om at det sproglige kerneområde handler mest om grammatik og røde streger - og på den anden side er der en forestilling om at det i virkeligheden er sproget der konstituerer hele den sociale virkelighed. Et eksempel er når det hævdes at skel mellem etniske grupper skabes ved at man benytter en 'os-og-dem'-diskurs. Foredraget vil vise hvordan der både er brug af den snævre og den brede opfattelse af sprog, og påpege hvad man kan bruge dem tíl og hvordan man kan galt i byen - med eksempler fra politisk sprogbrug.

Tilmelding her: https://www.kubulus.dk/websteder/EAF/Arrangementer/