CJMC Book Launch: Poetologie „nach Auschwitz“

Jessica Ortner, Poetologie „nach Auschwitz“: Narratologie, Semantik und sekundäre Zeugenschaft in Elfriede Jelineks Roman Die Kinder der Toten, Berlin: Frank & Timme 2016. Read more

The book will be presented in Danish. Here is a short description:

Elfriede Jelineks ukonventionel Holocaustroman Die Kinder der Toten (1995) rejser endnu en gang spørgsmålet, hvordan udryddelsen af 6 millioner jøder kan repræsenteres på adækvat vis. Romanen kan karakteriseres som en satirisk gyserroman, i hvilken ”de døde” og deres børn hjemsøger det østrigske alpelandskab og åbenbarer bjerge af ”lig og lidelser”, der befinder sig under den idylliske overflade. Det minimalistiske plot finder sted i og omkring en hyggelig pension i alperne, hvis vægge er prydet med ”hoveder af døde dyr” og hvor turisterne nyder det klassiske østrigske køkken. Protagonisterne er tre døde, der har mistet livet ved biluheld og selvmord, og har fået til opgave at hjælpe de kremerede Holocaustofre med at legemliggøre sig som ”udøde” så de endelig kan få adgang til den østrigske befolknings ”stuer, som de forgæves har banket på igennem de forgangne halvtreds år”. I løbet af romanen ”genfødes” de døde af ”moder natur” hvorved dæmningerne bryder – både i bogstavelig og overført forstand –, gravene åbnes og et kæmpemæssig jordskred begraver pensionen. I overført forstand fremstiller romanen sammenbruddet af Østrigs kollektive erindring, der har fingeret en facade af uskyld hvad angår nazisternes forbrydelser. Ved udgravningsarbejdet forefindes der bjerge af ’hår’ ved ulykkesstedet – meget mere end det der kunne have tilhørt ofrene for jordskredet. Men da dette fund tysses ned slutter romanen med et pessimistisk fremtidsperspektiv hvad angår håbet om at skylden nogensinde vil blive anerkendt.

I modsætning til en dekonstruktivistisk læsning af romanen, der negligerer bogens historiske reference ved at fortolke ”de døde” som symboler af sprogets tab af betydning, viser studiet, at Jelinek skaber mening ved at udnytte ordenes mangfoldige betydningspotentiale. Ved brug af komplekse literære midler, der bl.a. kan sammenlignes med Paul Celans ”absolutte metafor”, har Jelinek skabt et værk, der viser at litteratur ”efter Auschwitz” ikke længere har til opgave at berede æstetisk nydelse, men at indoptage det enorme civilisationsbrud uden at opfylde læserens forventning om en letbegribelig handling og uden at give læseren mulighed for at identificere sig med sympatiske figurer, hvis liv ødelægges af nazisternes udryddelsesmaskineri.