Luther, det tyske skriftsprogs fader? – Københavns Universitet

Engerom > Institutkalender > Luther, det tyske skri...

Luther, det tyske skriftsprogs fader?

Offentligt forelæsning ved Vibeke Winge, dr.phil.

Tilmelding ikke nødvendig, alle er velkomne!

Yderligere oplysninger: Christian Benne